logo.png

  • 0909 368 533
  • giavuong1963@gmail.com
  • 80/10 Hoàng Xuân Nhị phường Phú Trung Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Trang chủ / Mẫu Đơn Và Biểu Mẫu / Đơn xin vè sớm 30 phút do hành kinh

Đơn xin vè sớm 30 phút do hành kinh

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____***_____

ĐƠN XIN PHÉP

Về sớm 30 phút

Kính gửi: …………………………([1])

Tôi tên là:…………………………([2]) sinh ngày…………………………([3]) hiện đang làm việc tại Phòng/Ban/Tổ/Nhóm…………………………([4]) của Công ty …………………………([5])

Tôi xin phép được về sớm 30 phút từ Thứ… ngày… tháng… năm 2018 đến Thứ… ngày… tháng… năm 2018([6]).

Lý do về sớm: Dự định những ngày này là khoảng thời gian tôi hành kinh theo quy định tại Khoản 5 Điều 155 của Bộ Luật Lao động 2012.

Rất mong …………………………([7]) phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

………………([8])

(Phê duyệt và ký tên)

………………………([9])

…………([10]), ngày …/…/2018([11])

Người làm đơn

(Ký tên)

…………………………([12])


[1] Tên của đơn vị Công tác hoặc người có thẩm quyền duyệt đơn xin phép.

[2] Họ và tên của người xin phép.

[3] Ngày, tháng, năm sinh của người xin phép.

[4] Vị trí làm việc hiện tại.

[5] Tên của Công ty.

[6] Thứ, ngày, tháng, năm của ngày làm việc xin về sớm.

[7] Chức danh của người có thẩm quyền phê duyệt.

[8] Chức danh của người có thẩm quyền phê duyệt.

[9] Họ và tên của người có thẩm quyền phê duyệt.

[10] Đơn vị hành chính cấp xã hoặc huyện hoặc tỉnh của nơi công tác.

[11] Ngày, tháng, năm làm đơn.

[12] Họ và tên của người làm đơn.

Xem Thêm

banner3.jpg

 

banner2.jpg

 

banner1.jpg

logo.png

CÔNG TY LUẬT TNHH GIA VƯỢNG

Trang web luatgiavuong.com được xây dựng nội dung bởi đội ngũ luật sư, chuyên viên và công tác viên dựa trên nhu cầu tư vấn thực tế được trang ban quản trị tổng hợp. Nội dung tư vấn có kèm nhiều thông tin khách hàng cũng như nhiều đối tượng khác được pháp luật bảo hộ. Việc tái bản, phát hành lại vui lòng liên hệ ban quản trị. Mọi hành vi khác mà chưa được sự đồng ý đều được xem là vi phạm pháp luật.

Liên hệ

Phone: 0909 368 533
Email: giavuong1963@gmail.com
Address: 80/10 Hoàng Xuân Nhị phường Phú Trung Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.

TƯ VẤN

Chịu trách nhiệm:Luật sư–Luật gia: ÂU GIA VƯỢNG.

Giấy phép số